Найдено 200+ «O»

OBSKUR

Дансько-український словник

нерозбірливий, туманний

OFFICIEL

Дансько-український словник

офіціальний, офіційний

OFTE

Дансько-український словник

часто, нерідко, частенько

OMFORME

Дансько-український словник

перетворювати, переінакшувати

OMREGNE

Дансько-український словник

перелічувати, перераховувати

OMREGNING

Дансько-український словник

перелік, перерахування

OMRÅDE

Дансько-український словник

область, ареал; околиця

OMSKIFTER

Дансько-український словник

вимикач, вмикач, перемикач

OMSTÆNDELIG

Дансько-український словник

детальний, вичерпний, докладний, доскональний

OMVURDERE

Дансько-український словник

переглядати, переоцінювати

OND

Дансько-український словник

злий, злобний, злісний, зловмисний

ONDSKABSFULD

Дансько-український словник

злий, злобний, злісний, зловмисний

OPFOSTRE

Дансько-український словник

вирощувати, культивувати, обожнювати, поклонятися, ростити

OPFYLDE

Дансько-український словник

виконувати, виповнювати

OPGIVE

Дансько-український словник

відмовіться; надавати

OPGÅENDE

Дансько-український словник

висхідний; наростаючий

OPHAVSMAND

Дансько-український словник

автор; засновник, фундатор

OPHOLD

Дансько-український словник

мешкання, перебування

OPKALDE

Дансько-український словник

називати, іменувати, найменувати

OPLYSE

Дансько-український словник

освітлювати; інформувати

OPLYSNING

Дансько-український словник

освітлення; інформація

OPOVER

Дансько-український словник

вверх, догори, наверх, нагору, угору

OPRUSTNING

Дансько-український словник

озброєння; мілітаризація

OPRØR

Дансько-український словник

бунт, заколот, повстання; заворушення

OPSIGE

Дансько-український словник

звільнювати, увільнювати, відстороняти

OPSTÅ

Дансько-український словник

виникати, поставати, складатися, утворюватися

ORDEN

Дансько-український словник

лад, порядок; стрій, устрій; послідовність; орден

ORDNE

Дансько-український словник

налагоджувати, урегульовувати; влаштувати; упорядковувати

ORIGINAL

Дансько-український словник

оригінал; оригінальний

ORKE

Дансько-український словник

видержувати, витримувати

OVENFOR

Дансько-український словник

вверху, наверху, нагорі, угорі

OVENPÅ

Дансько-український словник

вверху, наверху, нагорі, угорі; на, над, понад

OVERALT

Дансько-український словник

всюди, усюди, повсюди, скрізь

OVERFLADISK

Дансько-український словник

поверхневий, поверховий

OVERFLOD

Дансько-український словник

достаток; надвишок, надлишок

OVERFLØDIG

Дансько-український словник

рясний; зайвий, надмірний

OVERFØRE

Дансько-український словник

переносити; переводити; передавати

OVERHØRE

Дансько-український словник

ігнорувати, проігнорувати

O-ZIK

Венгерско-русский словарь

[o-zott, o-zzék, o-zna] nyelv. окатьMagyar-orosz szótár.2013.

O-ZÁS

Венгерско-русский словарь

(amikor a hangsúlytalan orosz о ejtése nem ű-féle hang, hanem o} nyelv. оканьеMagyar-orosz szótár.2013.

OB

Венгерско-русский словарь

Обь ж* * *[\Obot] földr. ОбьMagyar-orosz szótár.2013.

OBERON

Венгерско-русский словарь

[\Oberont, \Oberonia] mit, csill. ОберонMagyar-orosz szótár.2013.

OBJEKTIVITÁS

Венгерско-русский словарь

[\objektivitást, \objektivitása] объективность;az \objektivitás hiánya — необъективностьMagyar-orosz szótár.2013.

OBJEKTIVÁCIÓ

Венгерско-русский словарь

[\objektivációt, \objektivációja] fil. объективация, объективизацияMagyar-orosz szótár.2013.

OBJEKTÍVIZMUS

Венгерско-русский словарь

[\objektívizmust, \objektívizmusa] pol., pejor. объективизм;az \objektívizmus alapján álló — объективистский, объективистический;az \objektívizmus híve — объект

OBLIGÁT

Венгерско-русский словарь

rég., vál. облигатный, обязательныйMagyar-orosz szótár.2013.

OBLOMOVIZMUS

Венгерско-русский словарь

[\oblomovizmust, \oblomovizmusa] pejor. обломовщинаMagyar-orosz szótár.2013.

OBOA-

Венгерско-русский словарь

zene. гобойныйMagyar-orosz szótár.2013.

OBOAMŰVÉSZ

Венгерско-русский словарь

zene. гобоистMagyar-orosz szótár.2013.

OBOÁS

Венгерско-русский словарь

[\oboást, \oboása, \oboások] zene. гобоистMagyar-orosz szótár.2013.

OBSTRUÁLÓ

Венгерско-русский словарь

pol., rég. I mn. обструкционный;II fn. [\obstruálót, \obstruálója, \obstruálók] — обструкционистMagyar-orosz szótár.2013.

OBSZCENITÁS

Венгерско-русский словарь

[\obszcenitást, \obszcenitása] непристойность, скабрёзность, неприличность, нецензурностьMagyar-orosz szótár.2013.

OBSZCÉN

Венгерско-русский словарь

скабрезный* * *непристойный, скабрёзный, сальный, неприличный, нецензурныйMagyar-orosz szótár.2013.

OBSZERVATÓRIUM

Венгерско-русский словарь

[\obszervatóriumot, \obszervatóriuma, \obszervatóriumok] csill. (астрономическая) обсерватория;meteorológiai \obszervatórium — метеорологическая обсерваторияMag

OBSZIDIÁN

Венгерско-русский словарь

[\obszidiánt, \obszidiánja, \obszidiánok] ásv. обсидианMagyar-orosz szótár.2013.

OBUDA

Венгерско-русский словарь

Обуда ж (район Будапешта)Magyar-orosz szótár.2013.

OCEANIA

Венгерско-русский словарь

Океания ж* * *[\Óceánia`t] földr. ОкеанияMagyar-orosz szótár.2013.

OCEANOGRÁFIA

Венгерско-русский словарь

[\oceanográfia`t, \oceanográfia`jа] океанографияMagyar-orosz szótár.2013.

OCEANOGRÁFUS

Венгерско-русский словарь

[\oceanográfust, \oceanográfusа, \oceanográfusok] океанографMagyar-orosz szótár.2013.

OCEANOLÓGIA

Венгерско-русский словарь

[\oceanológia`t, \oceanológia`ja] океанологияMagyar-orosz szótár.2013.

OCELOT-MACSKA

Венгерско-русский словарь

áll. оцелот (Felis pardalis)Magyar-orosz szótár.2013.

OCHLOKRÁCIA

Венгерско-русский словарь

[\ochlokráciat, {£ja] pol. охлократияMagyar-orosz szótár.2013.

OCSÚD

Венгерско-русский словарь

ik [\ocsúdott, \ocsúdjék, \ocsúdnék] ld. felocsúdikMagyar-orosz szótár.2013.

OCTOECHOS

Венгерско-русский словарь

[\octoechost, \octoechosa] vall. (pravoszláv énekeskönyv) октоихMagyar-orosz szótár.2013.

ODA-

Венгерско-русский словарь

туда, пере-Magyar-orosz szótár.2013.

ODA-VISSZA

Венгерско-русский словарь

туда-обратно* * *туда́ и обра́тно* * *туда и обратно; в оба конца;\oda-vissza utazás — проезд туда и обратноMagyar-orosz szótár.2013.

ODAADÁS

Венгерско-русский словарь

формы: odaadása, -, odaadást1) отда́ча ж 2) перен ве́рность ж, пре́данность ж кому-чему * * *1. (átadás) передача;2. átv. преданность, приверженность, самоотверж

ODAADÓAN

Венгерско-русский словарь

преданно; (önfeláldozóan) самоотверженноMagyar-orosz szótár.2013.

ODAAJÁNDÉKOZNI

Венгерско-русский словарь

• дарить • подарить Magyar-orosz szótár.2013.

ODABENT

Венгерско-русский словарь

1. ld. odabenn;2.\odabentről — изнутриMagyar-orosz szótár.2013.

ODABIGGYESZT

Венгерско-русский словарь

mellére \odabiggyesztette az érmet — он прицепил медаль на грудь;\odabiggyesztette nevét (az ívre) — он разчеркнулсяMagyar-orosz szótár.2013.

ODABOCSÁTÁS

Венгерско-русский словарь

подпускMagyar-orosz szótár.2013.

ODABOTORKÁL

Венгерско-русский словарь

biz. доковылять до чего-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODABÚJIK

Венгерско-русский словарь

1. (vmi mögé) az egér \odabújikt a szekrény mögé мышь спряталась за шкаф;2. vkihez прижаться к кому-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODACSAL(OGAT)

Венгерско-русский словарь

приманивать/приманить, заманивать/заманить, подманивать/подманить; (eleséggel) прикармливать/прикормить, сманивать/сманить (чём-л.);\odacsal(ogat)ja a galambokat

ODACSATOLÁS

Венгерско-русский словарь

присоединениеMagyar-orosz szótár.2013.

ODACSEPPEN

Венгерско-русский словарь

1. капать/капнуть;2. átv. (váratlanul vhová jut) очутиться, попастьMagyar-orosz szótár.2013.

ODACSÍP

Венгерско-русский словарь

I ts. прищемлять/прищемить, прихлопывать/прихлопнуть, biz. отщемлять/отщемить, оттискивать/оттиснуть;ujját \odacsípi — отщемлять палец;ujját \odacsípte az ajtó —

ODACSÍPTET

Венгерско-русский словарь

прикалывать/приколотьMagyar-orosz szótár.2013.

ODACSÚSZIK

Венгерско-русский словарь

vmihez приползать/припозти v. подползать/подползти к чему-л.; доползать/ доползти до чего-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODACSÚSZTAT

Венгерско-русский словарь

(odadug) подсовывать/подсунуть, совать/сунуть; (pl. levelet) biz. подмётывать/подметнутьMagyar-orosz szótár.2013.

ODACSŐDÜL

Венгерско-русский словарь

(tömeg) скапливаться/скопиться, сбегаться/сбежаться, собираться/собраться,Magyar-orosz szótár.2013.

ODADOBNI

Венгерско-русский словарь

• бросать туда • бросить туда Magyar-orosz szótár.2013.

ODAERŐSÍTÉS

Венгерско-русский словарь

прикрепление, крепление; (varrással, szegezéssel) пришивкаMagyar-orosz szótár.2013.

ODAFAGY

Венгерско-русский словарь

vmihez примерзать/примёрзнуть v. nép. пристывать/пристыть к чему-л.;a deszka \odafagyott a földhöz — доска примёрзла v. доску приморозило к землеMagyar-orosz szó

ODAFAGYASZT

Венгерско-русский словарь

vmihez примораживать/приморозить к чему-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODAFAROL

Венгерско-русский словарь

(ló) питаться задом; (jármű) давать/дать задний ходMagyar-orosz szótár.2013.

ODAFEKSZIK

Венгерско-русский словарь

1. (odasimul) прилегать/прилечь;2.\odafekszik vki mellé — лечь рядом с кем-л.; прилечь к кому-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODAFEL

Венгерско-русский словарь

nép. ld. odafenn Magyar-orosz szótár.2013.

ODAFELÉ

Венгерско-русский словарь

по́ пути́ туда́* * *(по дороге) тудаMagyar-orosz szótár.2013.

ODAFENN

Венгерско-русский словарь

(там) наверхуMagyar-orosz szótár.2013.

ODAFENT

Венгерско-русский словарь

1. ld. odafenn;2.\odafentről — сверхуMagyar-orosz szótár.2013.

ODAFIGYEL

Венгерско-русский словарь

vmire прислушиваться/прислушаться к чему-л.; вслушиваться/вслушаться во что-л.; слушать/послушать;nem figyel oda — не вслушиваться;nem figyel eléggé oda — не вни

ODAFIGYELNI

Венгерско-русский словарь

• обратить внимание • прислушиваться • слушать внимать * * *формы глагола: odafigyelt, figyeljen oda vmire внима́тельно слу́шать что; прислу́шиваться к чему Magy

ODAFOLYIK

Венгерско-русский словарь

притекать/притечьMagyar-orosz szótár.2013.

ODAFORDUL

Венгерско-русский словарь

vkihez, vmihez обращаться/обратиться v. оборачиваться/обернуться к кому-л., к чему-л.;\odafordult a vendéghez — он обернулся в сторону гостя (к гостю);félig \oda

ODAFUT

Венгерско-русский словарь

vkihez, vmihez прибегать/прибежать v. подбегать/подбежать к кому-л., к чему-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODAFÉR

Венгерско-русский словарь

(elfér) помещаться/поместиться, умещаться/уместитьсяMagyar-orosz szótár.2013.

ODAFÉRCELÉS

Венгерско-русский словарь

примётка;a ruhaujjak \odafércelése — примётка рукавовMagyar-orosz szótár.2013.

ODAFÜLEL

Венгерско-русский словарь

(kissé biz.) прислушиваться/прислушатьсяMagyar-orosz szótár.2013.

ODAGONDOL

Венгерско-русский словарь

I ts. (odaért vmit) подразумевать;II tn. (vhová) amióta eljött, gyakran \odagondol — с тех пор как он оттуда уехал, он часто вспоминает те местаMagyar-orosz szót

ODAGURÍTÁS

Венгерско-русский словарь

подкатывание, подкаткаMagyar-orosz szótár.2013.

ODAGYŰL

Венгерско-русский словарь

(pl. tömeg) сбегаться/сбежатьсяMagyar-orosz szótár.2013.

ODAGÖRDÜL

Венгерско-русский словарь

1. ld. odagurul;2. (jármű) подкатываться/подкатиться, тер прируливать/ прирулить;a bejárat elé (v. a feljárathoz) \odagördült egy autó — к подъезду подкатилась а

ODAGÖRGET

Венгерско-русский словарь

ld. odagurít Magyar-orosz szótár.2013.

ODAHAGY

Венгерско-русский словарь

vál. (otthagy) покидать/покинуть, оставлять/оставить;mindent \odahagy — бросить всёMagyar-orosz szótár.2013.

ODAHAJOL

Венгерско-русский словарь

наклоняться/наклониться;\odahajol — а sebesülthöz наклониться к раненомуMagyar-orosz szótár.2013.

ODAHAJOLNI

Венгерско-русский словарь

наклонитьсяMagyar-orosz szótár.2013.

ODAHAJT

Венгерско-русский словарь

+1I ts. 1. (állatot) пригонять/пригнать, подгонять/подогнать;2. átv. (pl. valamely érzés) влечь куда-л.;II tn. (járművel) подъезжать/подъехать, поехать+2(pl. fej

ODASZÚR

Венгерско-русский словарь

vmit vmihez притыкать/приткнуть что-л. к чему-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODASÁNTIKÁL

Венгерско-русский словарь

ld. odabiceg Magyar-orosz szótár.2013.

ODASÓZ

Венгерско-русский словарь

vkinek свистнуть кого-л.; (pofonüt) дать v. nép. отвесить пощёчину; (ostorral) обжигать/обжечь у стегануть кнутом кого-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODASÚG

Венгерско-русский словарь

шепнуть; biz. (észrevétlenül) подшёптывать/подшепнутьMagyar-orosz szótár.2013.

ODASÜL

Венгерско-русский словарь

ld. odaég Magyar-orosz szótár.2013.

ODATALÁL

Венгерско-русский словарь

1. (megtalálja az utat) найти дорогу (куда-л.);2. (lövés) попадать/попасть (в цель)Magyar-orosz szótár.2013.

ODATALÁLNI

Венгерско-русский словарь

• найти дорогу туда • находить дорогу туда * * *формы глагола: odatalált, találjon odavhová1) находи́ть/найти́ доро́гу куда́ 2) попада́ть/-па́сть, угоди́ть куда

ODATAPAD

Венгерско-русский словарь

1. vmihez прикрепляться/прикрепиться, прилепляться/прилепиться, липнуть (mind) к чему-л.;a flastrom jól \odatapadt — пластырь хорошо прилепился;a papír jól \odat

ODATAPASZT

Венгерско-русский словарь

1. примазывать/примазать;2. (testrészt) прижимать/прижать, приникать приникнуть;fülét \odatapasztja vmihez — приникать v. припадать ухом к чему-л.Magyar-orosz sz

ODATART

Венгерско-русский словарь

I ts. подставлять/подставить, держать;\odatartja az arcát a napnak — подставлять лицо солнцу;\odatartja a kendőt az arcához — приложить платок к лицу;\odatartja

ODATARTANI

Венгерско-русский словарь

подержатьMagyar-orosz szótár.2013.

ODATARTOZIK

Венгерско-русский словарь

принадлежать к чему-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODATARTOZÁS

Венгерско-русский словарь

принадлежность (к чему-л.)Magyar-orosz szótár.2013.

ODATARTOZÓ

Венгерско-русский словарь

принадлежащийMagyar-orosz szótár.2013.

ODATASZÍT

Венгерско-русский словарь

vmihez подтаскивать/подтащить v. приталкивать/притолкать v. притолкнуть к чему-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODATENNI

Венгерско-русский словарь

• класть куда-то • положить куда-то • поставить куда-то Magyar-orosz szótár.2013.

ODATEREL

Венгерско-русский словарь

пригонять/пригнатьMagyar-orosz szótár.2013.

ODATESZ

Венгерско-русский словарь

1. vmit vhová девать/деть, класть/ положить, помещать/поместить (mind) что-л. куда-л.;vmi alá подставлять/подставить подо что-л.;vhová, vmi mellé приставлять/ пр

ODATOLAKSZIK

Венгерско-русский словарь

навязываться v. приставать (к кому-л.)Magyar-orosz szótár.2013.

ODAVITEL

Венгерско-русский словарь

подноска, поднос, занесение, приносMagyar-orosz szótár.2013.

ODAVITORLÁZIK

Венгерско-русский словарь

vkihez, vmihez подплывать/ подплыть к кому-л., к чему-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODAVON

Венгерско-русский словарь

vmihez подтягивать/подтянуть v. притягивать/притянуть к чему-л.Magyar-orosz szótár.2013.

ODAVONSZOL

Венгерско-русский словарь

Ivmihez притаскивать/притащить, подтаскивать/подтащить, nép. приволакивать/приволочь (mind) к чему-л.;II\odavonszolja magát — притаскиваться/притащитьсяMagyar-or

ODAVONZ

Венгерско-русский словарь

привлекать/привлечьMagyar-orosz szótár.2013.

ODAVÁG

Венгерско-русский словарь

1. ld. odacsap;2. átv. \odavág vkinek vmit ld. odamond;3. (odaülik) подходитьMagyar-orosz szótár.2013.

ODAVÁGTAT

Венгерско-русский словарь

(lovon) прискакивать/прискакать, подскакивать/подскакать, доскакивать/ доскакать; примчаться на лошади;tíz perc alatt \odavágtat — он доскачет туда в десять мину

ODAVÁNSZOROG

Венгерско-русский словарь

приплетаться/приплестись, притаскиваться/притащиться, biz. подтаскиваться/подтащиться; biz. (vmeddig) доплетаться/доплестись (до чего-л.)Magyar-orosz szótár.2013

ODAVÉSZ

Венгерско-русский словарь

vál. ld. odavesz 2. Magyar-orosz szótár.2013.

ODAÁLL

Венгерско-русский словарь

1. (vhová) стать куда-л.; (hajó) подваливать/подвалить;a fiú \odaállt atyja elé — сын предстал перед отцом;2. átv. \odaáll vkivel (pl. beszélgetni, veszekedni, t

ODAÁLLNI

Венгерско-русский словарь

• vhová становиться куда-то• vhová стать куда-тоMagyar-orosz szótár.2013.

ODAÁLLÍT

Венгерско-русский словарь

(átv. is) ставить/поставить, приставлять/приставить, biz. прислонить/прислонить (mind к чему-л.);\odaállítja az asztalt a falhoz — прислонить стол, к стене edaá

ODAÁT

Венгерско-русский словарь

там напро́тив; на той стороне́ (за границей, за рекой и т.п.)* * *1. там; на той/другой стороне; (а határon túl) за рубежом; (az óceánon túl) за океаном;2.\odaát

ODAÉGET

Венгерско-русский словарь

дать пригореть v. подгореть v. прикипеть (чему-л.); nép. поджигать/поджечь;\odaégeti a süteményt nép. — поджечь печеньеMagyar-orosz szótár.2013.

ODAÉRKEZIK

Венгерско-русский словарь

прибывать/прибыть, подходить/ подойти, приезжать/приехать, подъезжать/ подъехать; доезжать/доехать (до чего-л.)Magyar-orosz szótár.2013.

ODAÚSZNI

Венгерско-русский словарь

-ik (?)подплытьMagyar-orosz szótár.2013.

ODERA

Венгерско-русский словарь

[\Odera`t] földr. ОдерMagyar-orosz szótár.2013.

ODESSZA

Венгерско-русский словарь

[\Odessza`í] földr. ОдессаMagyar-orosz szótár.2013.

ODESSZAI

Венгерско-русский словарь

I mn. одесский;II fn. [\odesszait, \odesszaija, \odesszaiak] — одессит, (nő) одесситкаMagyar-orosz szótár.2013.

ODISSZEA

Венгерско-русский словарь

[\Odisszea`t] ir. ОдиссеяMagyar-orosz szótár.2013.

ODISSZEUSZ

Венгерско-русский словарь

[\Odisszeuszt] ld. OdüsszeuszMagyar-orosz szótár.2013.

ODÁBBÁLL

Венгерско-русский словарь

1. (kissé távolabb áll) állj odább egy kicsit! стань немного подальше!;2. (elmegy) уходить/уйти, biz. улизнуть, удратьMagyar-orosz szótár.2013.

ODÜSSZEA

Венгерско-русский словарь

ld. Odisszea Magyar-orosz szótár.2013.

ODÜSSZEUSZ

Венгерско-русский словарь

[\Odüsszeuszt] ir. ОдиссейMagyar-orosz szótár.2013.

OFFENZÍV

Венгерско-русский словарь

оффензивныйMagyar-orosz szótár.2013.

OFOTÉRT

Венгерско-русский словарь

(= Optikai, Finommechanikai és Fotócikkeket Értékesítő Vállalat) магазин оптики и фототоваровMagyar-orosz szótár.2013.

OGYESSZA

Венгерско-русский словарь

ld. Odessza Magyar-orosz szótár.2013.

OHOTSZKI-TENGER

Венгерско-русский словарь

Охотское море сMagyar-orosz szótár.2013.

OIDIPUSZ

Венгерско-русский словарь

[\Oidipuszt] mit ЭдипMagyar-orosz szótár.2013.

OKHATÁROZÓI

Венгерско-русский словарь

nyelv.:\okhatározói kötőszó — причинный союз;\okhatározói mellékmondat — придаточное предложение причиныMagyar-orosz szótár.2013.

OKIRAT

Венгерско-русский словарь

• бумага документ • документ * * *формы: okirata, okiratok, okiratotдокуме́нт м, делова́я бума́га ж* * *(деловой) документ; (деловая) бумага; акт;engedélyező \ok

OKLEVELES

Венгерско-русский словарь

1. дипломированный;\okleveles mérnök — инженер с дипломом; дипломированный инженер;\okleveles mezőgazda (agronómus) — агроном;2. tört. \okleveles gyakorlat — офо

OKNYOMOZÓ

Венгерско-русский словарь

\oknyomozó történelem — прагматическое изложение историиMagyar-orosz szótár.2013.

OKOSSÁG

Венгерско-русский словарь

формы: okossága, okosságok, okosságotум м (как свойство); разу́мность ж* * *[\okosságot, \okossága] разумность, смышлёность, осмысленностьMagyar-orosz szótár.201

OKOZATI

Венгерско-русский словарь

причинный, каузальный;\okozati összefüggés — причинная/каузальная связьMagyar-orosz szótár.2013.

OKTATÁS

Венгерско-русский словарь

• обучение преподавание • преподавание * * *формы: oktatása, oktatások, oktatástобуче́ние с, учёба ж* * * [\oktatást, \oktatása, \oktatáspk] 1. учение, обучение,

OKTETT

Венгерско-русский словарь

[\oktettet, \oktettje, \oktettek] zene. октетMagyar-orosz szótár.2013.

OKTÁVALAK

Венгерско-русский словарь

nyomd. формат в восьмую долю листа; формат в восьмушкуMagyar-orosz szótár.2013.

OKTÓBER

Венгерско-русский словарь

октябрь* * *формы: októbere, októberek, októbertоктя́брь м* * * [\októbert, \októbere, \októberek] октябрь h.;\október huszonötödike — двадцать питое октября;ez

OKVETETLENKEDIK

Венгерско-русский словарь

[\okvetetlenkedikett, \okvetetlenkedikjék, \okvetetlenkediknék] придиратьсяMagyar-orosz szótár.2013.

OKVETLEN

Венгерско-русский словарь

ld. okvetlenül Magyar-orosz szótár.2013.

OLAJBOGYÓ

Венгерско-русский словарь

• маслина • олива * * *маслина, олива, оливкаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJBÁRÓ

Венгерско-русский словарь

gúny. нефтяной магнатMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFA-

Венгерско-русский словарь

növ. масличный, маслиновый, оливковыйMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFESTÉK

Венгерско-русский словарь

• краска масляная • масляная краска * * *масляная краска; масло;\olajfestékkel fest — писать маслом v. масляными коаскамиMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFESTÉSZET

Венгерско-русский словарь

живопись маслом v. масляными красками; масляная живописьMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFINOMÍTÓ

Венгерско-русский словарь

нефтеперегонный/нефтеперерабатывающий завод; маслоочистительный заводMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFOGÓ

Венгерско-русский словарь

műsz. маслосборникMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFOLTOS

Венгерско-русский словарь

замасленный;\olajfoltos kabát — замасленный пиджак;\olajfoltos munkaruha — замасленная спецовкаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFÚRÁS

Венгерско-русский словарь

бурение нефтескважинMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFÚRÓTORONY

Венгерско-русский словарь

нефтяная вышкаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFÜRDŐ

Венгерско-русский словарь

vegy. масляная баня/ваннаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFÜST

Венгерско-русский словарь

масляный чадMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFŰTÉS

Венгерско-русский словарь

1. масляное отопление; отопление маслом;2. (kőolajjal) нефтяное отопление; отопление нефтьюMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJFŰTÉSŰ

Венгерско-русский словарь

с масляным/нефтяным отоплениемMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJOSÜVEG

Венгерско-русский словарь

бутылка для маслаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJOZ

Венгерско-русский словарь

[\olajozott, \olajozzon, \olajozna] смазывать/смазать маслом; маслитьMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJOZNI

Венгерско-русский словарь

смазывать маслом* * *формы глагола: olajozott, olajozzonсма́зывать/сма́зать ма́слом (растительным, минеральным)Magyar-orosz szótár.2013.

OLAJOZÁS

Венгерско-русский словарь

[\olajozást, \olajozása] смазывание (маслом); смазка (маслом)Magyar-orosz szótár.2013.

OLAJOZÓ

Венгерско-русский словарь

műsz.I mn. смазочный;II fn. [\olajozót, \olajozója, \olajozók] 1. (munkás) — маслёнщик, смазчик, (nő) смазчица;2. (edény) маслёнкаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJOZÓKANNA

Венгерско-русский словарь

маслёнкаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJOZÓKÉSZÜLÉK

Венгерско-русский словарь

смазочное приспособлениеMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJOZÓMUNKÁS

Венгерско-русский словарь

маслёнщик, смазчик, (nő) смазчицаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJOZÓNYÍLÁS

Венгерско-русский словарь

отверстие для смазкиMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJOZÓSZELENCE

Венгерско-русский словарь

маслёнкаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJPALA

Венгерско-русский словарь

нефтеносный/горючий сланецMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJPAPÍR

Венгерско-русский словарь

масленая бумагаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJPERMETEZÉS

Венгерско-русский словарь

опрыскивание нефтьюMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJPOGÁCSA

Венгерско-русский словарь

жмых* * *жмыхи h., tsz., выжимки n., tsz., макуха, táj. избоина, сбоина, дурандаMagyar-orosz szótár.2013.

OLAJPOGÁCSA-

Венгерско-русский словарь

жмыховыйMagyar-orosz szótár.2013.

OLASZORSZAG

Венгерско-русский словарь

Италия* * *Италия ж* * *[\Olaszországot] földr. ИталияMagyar-orosz szótár.2013.

OLEG

Венгерско-русский словарь

[\Oleget, \Olegje] ОлегMagyar-orosz szótár.2013.

OLGA

Венгерско-русский словарь

[\Olgat, \Olgaja] ОльгаMagyar-orosz szótár.2013.

OLGÁCSKA

Венгерско-русский словарь

[\Olgácska`t, \Olgácska`ja] biz. Оля, ОлечкаMagyar-orosz szótár.2013.

OLIMPOSZ

Венгерско-русский словарь

[\Olimposzt] földr., mit Олимп;mit az \Olimposz lakója — олимпиец, небожитель h.Magyar-orosz szótár.2013.

OLÁHORSZÁG

Венгерско-русский словарь

tört. ВалахияMagyar-orosz szótár.2013.

OMAN

Венгерско-русский словарь

Оман м* * * földr. ОманMagyar-orosz szótár.2013.

OMÁNI-ÖBÖL

Венгерско-русский словарь

földr. Оманский заливMagyar-orosz szótár.2013.

ONTARIO-TÓ

Венгерско-русский словарь

földr. озеро ОнтариоMagyar-orosz szótár.2013.

ONYEGA-TÓ

Венгерско-русский словарь

földr. Онежское озероMagyar-orosz szótár.2013.

ONYEGA-ÖBÖL

Венгерско-русский словарь

földr. Онежская губаMagyar-orosz szótár.2013.

OPERENCIA

Венгерско-русский словарь

[\Operencia`t ,\Operencia`ja] nép. (mesékben) Море-океан; szól. túl az \Operencia`n — где-то далекоMagyar-orosz szótár.2013.

ORBÁN

Венгерско-русский словарь

[\Orbánt, \Orbánja] Урбан; (magyar) Орбан;\Orbán-napi hidegek — последние весенние заморозки в день св. УрбанаMagyar-orosz szótár.2013.

ORFEUSZ

Венгерско-русский словарь

[\Orfeuszt] mit ОрфейMagyar-orosz szótár.2013.

ORINOCO

Венгерско-русский словарь

[\Orinocot] földr. ОринокоMagyar-orosz szótár.2013.

ORION

Венгерско-русский словарь

[\Oriont, \Orionja] csill. ОрионMagyar-orosz szótár.2013.

ORLANDO

Венгерско-русский словарь

Furioso ir. (\Orlando`riosto eposza) Неистовый РоландMagyar-orosz szótár.2013.

ORLÉANS

Венгерско-русский словарь

[\Orléanst] földr. ОрлеанMagyar-orosz szótár.2013.

ORMÁNSÁG

Венгерско-русский словарь

[\Ormánság ói] földr. Орманшаг (юго-западный район Венгрии)Magyar-orosz szótár.2013.

OROSZLÁNSZÍVŰ

Венгерско-русский словарь

tört.:\Oroszlánszívű Richárd — Ричард Львиное сердцеMagyar-orosz szótár.2013.

OROSZLÁNUDVAR

Венгерско-русский словарь

müv. (az Alhambrában) Львиный дворMagyar-orosz szótár.2013.

OROSZORSZAG

Венгерско-русский словарь

Россия ж* * * tört. Россия, rég., költ. Русь;a forradalom előtti \Oroszország — дореволюционная Россия;szent \Oroszország — Святая РусьMagyar-orosz szótár.2013.

ORPHEUSZ

Венгерско-русский словарь

[\Orpheuszt] mit ОрфейMagyar-orosz szótár.2013.

ORSOLYA

Венгерско-русский словарь

[\Orsolya`t, \Orsolya`ja] Урсула; (magyar) OpшояMagyar-orosz szótár.2013.

ORSOLYA-REND

Венгерско-русский словарь

vall. орден св. УрсулыMagyar-orosz szótár.2013.

ORSOLYA-RENDI

Венгерско-русский словарь

vall.:\Orsolya-rendi apáca — урсулинкаMagyar-orosz szótár.2013.

OSLO

Венгерско-русский словарь

Осло несклMagyar-orosz szótár.2013.

OSZKÁR

Венгерско-русский словарь

[\Oszkárt, \Oszkárja] ОскарMagyar-orosz szótár.2013.

OSZÉTFÖLD

Венгерско-русский словарь

földr., tört. ОсетияMagyar-orosz szótár.2013.

OTP

Венгерско-русский словарь

(— Országos Takarékpénztár) Государственная сберегательная кассаMagyar-orosz szótár.2013.

OTTAWA

Венгерско-русский словарь

Оттава жMagyar-orosz szótár.2013.

OTTÓ

Венгерско-русский словарь

[\Ottót, \Ottója] Отгон; (magyar) OTTÓMagyar-orosz szótár.2013.

BAJT OKOZNI

Венгерско-русский словарь

• причинить зло • причинять зло Magyar-orosz szótár.2013.

KÁRT OKOZNI

Венгерско-русский словарь

• вредить • наносить ущерб вредить Magyar-orosz szótár.2013.

KÖVETEL OLDAL

Венгерско-русский словарь

кредитовая страница бухг.Magyar-orosz szótár.2013.

KÜLÜGYI OSZTÁLY

Венгерско-русский словарь

иностранный отделMagyar-orosz szótár.2013.

NAPKÖZI OTTHON

Венгерско-русский словарь

• продленка школа • школа-продленка Magyar-orosz szótár.2013.

NOBILE OFFICIUM

Венгерско-русский словарь

почётная должностьMagyar-orosz szótár.2013.

Время запроса ( 3.306868038 сек)
T: 3.317343934 M: 1 D: 0